Rankings oficiales de Pancrase

Pancrase ha actualizado sus rankings tras el evento de la semana pasada. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta, Masayuki Kikuiri entra tras su victoria (cambiando a peso welter) sobre Yuta Nakamura. Akira Okada deja la categoría de peso ligero para entrar en los peso pluma, y Hiroto Uesako queda fuera por inactividad con la compañía.

Notas: Los números entre corchetes junto a los campeones de Pancrase denotan el número de defensas del título. Debido al aplazamiento de los eventos desde Pancrase 312, los luchadores clasificados recibirán una extensión de tres meses, eliminándoles como inactivos a partir de 15 meses tras su última pelea.

Openweight

10th Generation King of Pancrase Champion

Josh Barnett (2) – 31st August, 2003 ~ present

Middleweight

77.1kg – 83.9kg

15th Generation King of Pancrase

Vacant

Welterweight

70.3kg – 77.1kg

13th Generation King of Pancrase Champion

Hiroyuki Tetsuka (0) – 30th June, 2019 ~ present

 1. Joseph Junior Ambrose – 30/6/2019
 2. Hiromitsu Miura – 20/10/2019
 3. Aleksandar Rakas – 20/10/2019
 4. Akihiro Murayama – 16/2/2020
 5. Kenta Takagi – 20/10/2019
 6. Masayuki Kikuiri – 24/7/2020 (NEW)
 7. Yuta Nakamura – 24/7/2020 ↓

Lightweight

65.8kg – 70.3kg

7th Generation King of Pancrase Champion

Takasuke Kume (2) – 11th September, 2016 ~ present

 1. Genpei Hayashi – 29/9/2019 ↑
 2. Tatsuya Saika – 29/9/2019 ↑
 3. Kenichiro Togashi – 29/9/2019 ↑
 4. Tom Santos – 29/9/2019 ↑
 5. Yusuke Kasuya – 29/9/2019 ↑
 6. Takashi Matsuoka – 10/11/2019 ↑
 7. Yasuaki Kishimoto – 10/11/2019 ↑

Featherweight

61.2kg – 65.8kg

8th Generation King of Pancrase Champion

Isao Kobayashi (2) – 15th April, 2018 ~ present

 1. Nazareno Malagarie – 26/5/2019
 2. Kyle Aguon – 20/10/2019
 3. Yuta Sato – 21/7/2019
 4. Taichi Nakajima – 16/2/2020
 5. Yoshinori Horie – 16/2/2020
 6. Kazumasa Majima – 26/5/2019
 7. Issei Tamura – 29/9/2019
 8. Hiroshige “Hanzo” Tanaka – 10/11/2019
 9. Yojiro Uchimura – 16/2/2020
 10. Katsushi Sugiyama – 29/9/2019
 11. Victor Hugo Silva – 8/12/2019
 12. Shinsuke Kamei – 8/12/2019
 13. Suguru Nii – 10/11/2019
 14. Yohei Nada – 29/9/2019

Bantamweight

56.7kg – 61.2kg

3rd Generation King of Pancrase Champion

Rafael Silva (2) – 20th May, 2018 ~ present

 1. Alan Hiro Yamaniha – 20/10/2019
 2. Kenta Takizawa – 10/11/2019
 3. Yuto “Kintaro” Hokamura – 21/7/2019
 4. Takeshi Kasugai – 20/10/2019
 5. Brady Huang – 16/2/2020
 6. Hidekazu Fukushima – 16/2/2020
 7. Soo Young Yoo – 10/11/2019
 8. Yuichi Ohashi – 10/11/2019
 9. Toshinori “Tsune” Tsunemura – 21/7/2019
 10. Yuki “Monjiro TK Hanareme” Kosaka – 24/7/2020 (NEW)
 11. Chihaya Yoneyama – 26/5/2019
 12. Masahide Hiraoka – 24/7/2020
 13. Jun Doi – 24/7/2020 (NEW)

Flyweight

54.4kg – 56.7kg

5th Generation King of Pancrase Champion

Senzo Ikeda (1) – 20th August, 2017

Interim Champion

Shohei Masumizu (0) – 21/7/2019

 1. Rilley Dutro – 29/9/2019
 2. Toru Ogawa – 29/9/2019
 3. Ryuichi Miki – 8/12/2029
 4. Luthando Biko – 8/12/2019
 5. Masatatsu Ueda – 8/12/2019
 6. Taiki Akiba – 8/12/2019
 7. Bokang Masunyane – 21/7/2019
 8. Satoru Enomoto – 16/2/2020
 9. Masayuki Watanabe – 21/7/2019
 10. Kohei Sugiyama – 24/7/2020 ↑
 11. Yusuke Ogikubo – 16/2/2020 ↓
 12. Mamoru Yamaguchi – 26/5/2019 ↓
 13. Tatsuyuki Nakamura – 10/11/2019
 14. Naoki Arikawa – 24/7/2020

Strawweight

49.9kg – 52.2kg

2nd Generation King of Pancrase Champion

Daichi Kitakata (0) – 21st July, 2019 ~ present

 1. Adam Antolin – 10/11/2019
 2. Mitsuhisa Sunabe – 21/7/2019
 3. Ryo Hatta – 16/2/2020
 4. Tatsuya So – 10/11/2019
 5. Toshiya Takashima – 16/2/2020
 6. Yuta Miyazawa – 16/2/2020
 7. Hiroaki Iijima – 10/11/2019
 8. Teppei Maeyama – 8/12/2019
 9. Tatsuki Ozaki – 29/9/2019

Women’s Rankings

Bantamweight

56.7kg – 61.2kg

2nd Generation Queen of Pancrase

Vacant

 1. Tatiane Fontes – 20/10/2019
 2. Yoko Higashi – 20/10/2019

Flyweight

54.4kg – 56.7kg

1st Generation Queen of Pancrase

Sidy Rocha (0) – 14th April, 2019

 1. Mayra Cantuaria – 29/9/2019
 2. Takayo Hashi – 24/7/2020 ↑
 3. Emiko Raika – 24/7/2020 ↓
 4. Mariya Suzuki – 8/12/2019

Strawweight

49.9kg – 52.2kg

3rd Generation Queen of Pancrase

Emi Fujino (0) – 8th December, 2019

Atomweight

~ 47.6kg

1st Generation Queen of Pancrase

Vacant

 1. Sayako Fujita – 10/11/2019